DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

GS1 EPCglobal®

Implementace EPC a RFID nabízí řadu výhod nejenom pro společnosti, které technologii implementují, ale i pro koncové zákazníky. Sběr dat na bázi RFID technologie je v řadě případů rychlejší, není nutná přímá viditelnost datových nosičů, je možné sbírat a sdílet i dynamická data.

  • EPC – elektronický kód produktu (Electronic Product Code)
  • EPC je unikátní struktura určená pro identifikaci položek v logistickém řetězci. Je uložena do RFID tagu, což je kombinace čipu a antény. Jakmile je EPC z tagu načteno, jsou k němu přiřazena relevantní data o položce, jejím původu, aktuálním stavu a další informace, které jsou k dispozici v rámci sítě EPCglobal Network
  • EPC tagy nejsou určeny k přenášení osobních dat! GS1 připravilo a nabízí nástroj – PIA Tool – k posouzení míry ochrany osobních údajů při implementaci EPC/RFID řešení
  • V GS1 Czech Republic se také nachází nezávislé centrum pro podporu a testování EPC/RFID technologie
  • Podporujeme tuto technologii i pomocí odborného webu www.rfid-epc.cz
  • Pro uživatele Systému GS1 a zájemce z řad odborníků pořádáme školení využívání technologie EPC/RFID