DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Formulář pro zařazení či úpravy v Seznamu dodavatelů

Toto je elektronická obdoba formuláře „Zařazení do Seznamu dodavatelů pro Systém GS1 s nabídkou činností a služeb“.

Údaje, které dále vyplníte, budou uvedeny na fakturách. Věnujte proto prosím pozornost pečlivému vyplnění!

Pokud se mezitím ve Vaší firmě udála nějaká podstatná změna v právní subjektivitě, tj. změna IČ (např. přechod z fyzické osoby na právnickou, změna z s. r. o. na a. s. apod.), prosíme kontaktujte nás na jednom z telefonních čísel níže.

Michael Šimek, 234 633 186
Jan Konečný, 234 633 149
Radka Jelínková, 234 633 184