DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Čím se zabývá GS1 Czech Republic

GS1 Czech Republic je jediným autorizovaným pracovištěm pro registraci do Systému GS1 na území České republiky. Stejně tak jako členské organizace v ostatních zemích se zabývá komplexní podporou implementace standardů GS1 do obchodní praxe. Jde především o výukovou a poradenskou činnost pro registrované uživatele, tvorbu manuálů a implementačních příruček, verifikaci čárových kódů, kontrolu kvality značení a nabídku dalších služeb v oblasti kvality dat, identifikaci pomocí technologie EPC/RFID či elektronickou komunikaci EDI. Sdružení se věnuje také rozvoji obchodních příležitostí především v sektorech, které jsou z hlediska potenciálu využívání standardů GS1 zajímavé.

GS1 Czech Republic spolupracuje s řadou významných obchodních a průmyslových asociací a státních institucí, které mají vliv na fungování lokálního trhu a mohou pozitivně ovlivnit úroveň implementace standardů GS1 do obchodní praxe.

Mezi hlavní produkty a řešení, podporovaná sdružením GS1 Czech Republic, lze zařadit:

Pro podporu shora uvedených produktů a řešení poskytuje GS1 Czech Republic celou řadu služeb pro registrované uživatele, jde například o: