DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Historie GS1 Czech Republic (EAN Česká republika)

1979

jedna z prvních Československých čokolád označených čárovým kódemIng. Jaroslav Camplík (ředitel oddělení exportu národního podniku Čokoládovny) dovezl z Velké Británie první čárové kódy do ČSSR. Tehdejší obchodní partner Čokoládoven, britský obchodní řetězec Tesco, postavil svého dodavatele před hotovou věc: „Zboží musí být od nynějška značeno čárovými kódy!“ (Každoročně pak Čokoládovny do Velké Británie vyvážely na 900 tun zboží).

1980

Tiskárna Grafobal ve slovenské Skalici tiskne první čárový kód na základě filmové předlohy z Velké Británie. V Grafobalu je ještě téhož roku instalováno první kontrolní zařízení pro verifikaci kvality čárového kódu.

1983

Československo se jako 19. země stalo členem EAN (jako první stát bývalého socialistického bloku). Díky tomu mohlo do západních zemí snáze exportovat zboží jako např. pivo, bonboniéry nebo LP desky.

1985

Československo realizovalo pilotní projekt obchodního domu s aplikací čárových kódů, který se měl stát vzorem pro ostatní státy RVHP. V pražském Domě elegance se tak s čárovými kódy poprvé setkali běžní zákazníci.

1987

historie carovázané normyČeskoslovensko bylo odpovědné za přípravu závazných norem upravujících oblast čárových kódů, a to opět pro celou RVHP. Rovněž jsme byli prvním socialistickým státem, který disponoval zařízením na přípravu tiskových předloh pro čárové kódy a byl tak plně soběstačný při jejich výrobě (zařízení dovezl Výzkumný ústav polygrafické techniky při n.p. Grafotechna).

Rok 1987 lze považovat za počátek moderního maloobchodu. První čárové kódy pomáhaly k rychlému odbavení zákazníků v obchodním domě Kotva či Pronto Plus. Identifikaci zboží bez rychlého načítání čtečkami, spojenými s charakteristickým pípnutím si už dnes nikdo neumí představit.

1993

Radikální změny přišly se změnou politického zřízení. Československo se záhy rozdělilo na dva samostatné státy, což logicky vedlo k založení EAN Česká republika a EAN Slovakia. Zakládajícími členy nezávislého sdružení EAN Česká republika se v listopadu 1993 staly společnosti ČOKOLÁDOVNY, GRAFOTECHNA, KODYS, MSB LOGISTIK, PORS a PRONTO PLUS. Počet zaregistrovaných uživatelů se pohyboval kolem tisíce (oproti 150 v roce 1989).

1997

Na zasedání valné hromady v Chicagu byl Jaroslav Camplík zvolen členem představenstva EAN International.

1998

Nastává masívní nástup maloobchodních řetězců do České republiky a s ním dochází k podstatnému rozšiřování EDI. Do Systému EAN-UCC je v ČR zapojeno již více než 4.700 firem.

2001

EAN Česká republika startuje projekt elektronického katalogu.

2003

Byl dokončen pilotní projekt sledovatelnosti, zahájený v reakci na evropskou legislativu. Globální standardy EAN tak poprvé v praxi podpořily řešení vysledovatelnosti hovězího masa.

EAN Česká republika zavedl některé nové služby, zejména pravidelná bezplatná školení a semináře.

2006

EAN Česká republika se transformuje na GS1 Czech Republic. Jaroslava Martinice po 22 letech v čele sdružení střídá Pavla Cihlářová.

2013

GS1 Czech Republic slaví 30. výročí svého vzniku. Do Systému GS1 je zapojeno více než 7.000 firem. Je vybudováno specializované EPC/RFID centrum pro testování technologie RFID.