DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Systém GS1 v dopravě a logistice

Sektor dopravy a logistiky je jedním z klíčových sektorů z hlediska uplatnění standardů GS1. Velcí poskytovatelé logistických služeb jsou spolu s mezinárodními výrobci a obchodníky významnými uživateli Systému GS1 a podílejí se na dalším rozvoji. V sektoru dopravy a logistiky jsou dnes využívány všechny typy standardů, celá řada identifikačních klíčů GS1 vznikla právě pro potřeby řešení identifikace a automatického sběru dat v logistickém řetězci. Pro identifikaci logistických jednotek je využíváno čárových kódů, které umožňují řetězení informací. Široké uplatnění v tomto sektoru mají také standardy pro datovou komunikaci GS1 EANCOM® a GS1 XML. Nově se objevují i řešení na bázi technologie EPC/RFID s využitím sledování dynamických dat pomocí EPCIS.

Pro oblast dopravy a logistiky existuje několik skutečně globálních řešení na bázi standardů GS1, například standard pro označování logistických jednotek, logistický model interoperability nebo řešení pro vysledovatelnost položek v logistickém řetězci.