DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Systém GS1 v maloobchodu

Obchodní společnosti jsou (stejně jako výrobní podniky) významnými uživateli Systému GS1. Uplynulo již více než 40 let od prvního načtení čárového kódu na pokladně supermarketu. Dnes si nakupování v supermarketech bez skenování prakticky nedovedeme představit. To ve svém důsledku znamená, že standardní identifikace a značení veškerých obchodních položek, které jsou součástí sortimentu maloobchodních řetězců všech kategorií pomocí čárových kódů, je běžnou rutinou.

Standardní identifikace, automatický sběr dat a v neposlední řadě také elektronická datová komunikace, kterou obchodní řetězce významným způsobem podporují, napomáhá udržovat potřebnou kvalitu dat, snižovat chybovost a tím i nákladovost celého maloobchodního sektoru. Efektivní obchodní procesy s podporou GS1 standardů pozitivně ovlivňují dostupnost produktů, jejich sledovatelnost i řešení situací, kdy je nutno zajistit stažení kontaminovaných či nebezpečných produktů z obchodní sítě.