DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Systém GS1 v průmyslových odvětvích

Výrobní společnosti, zejména z oblasti potravinářského, spotřebního farmaceutického nebo chemického průmyslu, jsou významnými uživateli Systému GS1 a to jak na globální, tak i na lokální úrovni. Tyto společnosti se také významnou měrou podílejí na tvorbě a vývoji standardů GS1 a jsou klíčovými hráči z hlediska jejich implementace do obchodní praxe.

Standardní identifikace produktů v rámci celé hierarchie balení je základem pro efektivní řízení výroby a odbytu. Umožňuje využívání prostředků pro automatický sběr dat ve všech důležitých bodech dodavatelského řetězce. Fyzický tok zboží lze díky standardům pro elektronickou komunikaci efektivně doplnit sdílením strukturovaných kmenových i transakčních dat mezi obchodními partnery. To přináší celkové zlepšení přehlednosti logistického řetězce, vytváří podmínky pro sledovatelnost, udržení kvality a bezpečnosti produktů i pro flexibilní řešení případných krizových situací na trhu.