DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Systém GS1 v oblasti zdravotnictví

Organizace GS1 spolupracuje v oblasti zavádění standardů do sektoru zdravotnictví s významnými farmaceutickými a distribučními společnostmi, hlavními evropskými i světovými odbornými asociacemi, regulačními institucemi i s předními klinikami a zdravotnickými zařízeními. Cílem této rozsáhlé spolupráce je zavedení standardní identifikace, automatického sběru a komunikace dat pro potřeby zajištění efektivity a přehlednosti zdravotnického logistického řetězce, dosažení důsledné sledovatelnosti léků, lékařských nástrojů a léčivých přípravků, v neposlední řadě také zvýšení bezpečnosti pacientů a snížení chyb a omylů ve zdravotní péči a nákladů léčení obecně.