DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Ceník produktů a služeb GS1 Czech Republic

(platnost od 1. 1. 2014)

Firmy obchodní


PRODUKT STAV POPIS – PODMÍNKY CENA v Kč (bez DPH)
1. Inzerce Člen GS1 Zadní strana obálky A4 25 000

2. a 3. strana obálky A4 20 000
Vnitřní dvoustrana A3 (prvnímu zájemci) 30 000
Vnitřní A4 10 000
Vnitřní 1/3 A4 „na výšku“ 5000
Vnitřní A5 (170 x 120 mm) 5000
2. Články Člen GS1
zdarma
Nečlen GS1 Korektura GS1 Czech Republic s právem odmítnutí 5000/A4
3. Školné
Druh akce 1 osoba více osob
Člen GS1 Základní info pro nové členy zdarma zdarma
Akce plánovaná – www.gs1akademie.cz 1000* 800/os.
Akce mimořádná 2000 1600/os
Nečlen GS1 V sídle GS1 Czech Republic 10 000 10 600/os.
4. Konzultace Člen GS1 V sídle GS1 Czech Republic mimo konzultační hodiny 200/hod. 200/hod.
V sídle GS1 Czech Republic v rámci konzultačních hodin zdarma zdarma
Nečlen GS1
5. Servis

Kontrola kvality čárových kódů v sídle GS1 do 20 ks nad 20 ks
Měření kvality symbolu Nečlen GS1 Jednotlivé symboly Systému GS1
500/kód
Jednotlivé symboly mimo Systém GS1
1000**

Kontrola logistické etikety
Člen GS1 Jednotlivé symboly Systému GS1
50/kód smluvně
Jednotlivé symboly mimo Systém GS1
100**
smluvně
Kontrola logistické etikety 200/kus smluvně
Měření a protokol Nečlen GS1 Jednotlivé symboly
Jednotlivé symboly mimo Systém GS1

Kontrola logistické etikety
Člen GS1 Jednotlivé symboly 100/kód smluvně
Jednotlivé symboly mimo Systém GS1
200/kus**
smluvně
Kontrola logistické etikety 300/kus smluvně
6. Manuály a výuková CD Nečlen GS1
Člen GS1 zdarma

Firmy technické


PRODUKT STAV ČLEN GS1 GS1 AP
1. Inzerce Podle bodu 1. (% z uvedené sazby) 100
50
2. Služby  Podle bodu 3., 4. a 5. (% z uvedené sazby) 100 50
3. Články  Podle bodu 2. (% z uvedené sazby) zdarma zdarma

Poznámky a vysvětlivky:

  • GS1 AP: Akreditovaný partner GS1 Czech Republic
  • Člen GS1: Právnická či fyzická osoba, která má smlouvu s GS1 Czech Republic a uhrazené závazky
  • Nečlen GS1: Nemá uzavřenou smlouvu s GS1 Czech Republic nebo člen GS1 s nevyrovnanými závazky
  • Výjezd mimo sídlo GS1 Czech Republic: Fakturace zvýšena o náklady přepravy (7 Kč/km), případně o další náklady na ubytování, pronájem prostor, pronájem techniky apod.
  • X: Služba není poskytována
  • * Pro člena GS1 Czech Republic po předložení „voucheru“ – viz záložka časopisu Info 859, akce/osoba zdarma
  • ** Pro verifikaci symbolů, které nejsou zařazeny v Systému GS1, je nutná předchozí konzultace!
  • Všechny ceny uvedeny bez DPH