DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Testovací centrum aplikací EPC/RFID

EPC/RFID Centrum, které se nachází v sídle GS1 Czech Republic v Praze, je díky své vybavenosti schopno nabídnout jak základní testování, tak i praktické ukázky využití technologie EPC/RFID. Organizuje také školení a konzultace, a to jak pro zájemce o RFID technologii – začátečníky, tak i pro pokročilé uživatele. Pracovníci centra jsou schopni pomocí mobilního vybavení provádět testování u zákazníků. Součástí nabídky je také zpracování studií proveditelnosti a ROI analýz na základě zadání konkrétních uživatelů. GS1 Czech Republic chce otevřením centra doplnit a zkvalitnit portfolio svých služeb a nabídnout uživatelům účinnou pomoc ve všech fázích projektů souvisejících s implementací technologie RFID nebo kombinujících tuto technologii s dalšími standardy Systému GS1.

Testovací centrum aplikací EPC/RFID poskytuje tyto služby:

  • Školení, konzultace, prezentace, praktické ukázky.
  • Přednášky pro EPC/RFID začátečníky i pokročilé.
  • Studie proveditelnosti a analýza ROI.
  • Mobilní vybavení, možnost testování u zákazníka.
  • Sdílení zkušeností s Mezinárodní laboratoří ILAB RFID při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Kontakt

Tel.: +420 227 031 261
E-mail: info@gs1cz.org