DOPORUČUJEME
Dekorativní obrázek

Vysledovatelnost

Bezpečnost potravin, vysledovatelnost produktů a schopnost efektivního stažení závadných výrobků z trhu – to jsou aktuálně celosvětová důležitá témata, která se promítají i do řady legislativních požadavků Evropské unie. Naplnit veškeré požadavky kladené na výrobní i obchodní společnosti není vždy jednoduché.

Systém GS1 nabízí propracované a v praxi ověřené řešení pro Vysledovatelnost a efektivní způsob stažení vadných či nebezpečných výrobků z trhu. Zavedení standardů GS1 dává solidní základ pro posílení obchodních procesů v rámci logistických řetězců pro usnadnění řešení problematiky vysledovatelnosti a bezpečnosti produktů.